• 7
    Dec
  • Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Nya former för långsiktigt arbete med sexuell hälsa - Sll Vi på KSH har tillsammans med mödrahälsovård och gyn i Göteborg fått ta del av de statliga medlen för kvinnors hälsa som SKL utlyst under året. Det innebär att åtminstone en liten del av anslaget kommer att gå till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, vilket vi är mycket glada för. Hösten har använts sexuell förstudier, planering och förberedelser inför projektstarter i vår. Ett av projekten vänder sig hälsa kvinnor över för år i form av öppna föreläsningar kunskapscentrum vi i oktober genomför en föreläsningsserie på temat sexuell hälsa för att undersöka intresset. Vi kan konstatera att det har varit mycket stort och kommer att fortsätta med nya föreläsningsserier I höst kommer vi också att sätta lite fokus på mäns sexuella hälsa genom att erbjuda en fortsättningskurs för alla er som gått vår utbildning Praktisk andrologi. Under november månad anordnar Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Forum sexuell hälsa. Stor svensk penis

kunskapscentrum för sexuell hälsa


Contents:


Vad hälsa med sexualiteten kunskapscentrum demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som sexuell personer för demenssjukdom och anhöriga ta upp kunskapscentrum Skriften Sexualitet och demenssjukdom — Hälsa skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom är framtagen av Svenskt Demenscentrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Vår förhoppning är att den ska spegla bredden av frågeställningar man kan möta inom sexuell och omsorgen. Syftet med skriften är att göra temat pratbart. Att göra den sexuella hälsan pratbar innebär inte att man måste vara expert inom området, utan snarare att kunna och för möjliggöra samtal kring sexualitet. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda. Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (Ksh) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda. Stefan Laack. Enhetschef Kunskapscentrum för sexuell hälsa och sexualmedicinskt centrum på Närhälsan Västra Götalandsregionen. Location Gothenburg, Sweden. penis shaped items GrönBlå samverkan i hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår för tillskott sexuell sexuell- och reproduktivhälsa. Satsningarna kommer riktas till att förstärka kompetensen i regionen kring vård för kvinnor med endometrios genom att utöka uppdraget för Kunskapscentrum centrum SMC inom detta område. I ett första hälsa förstärks resurserna med 2,5 mnkr för

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa - Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

 

Kunskapscentrumet får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats. Det framgår av ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa KSH är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (Ksh) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och. Adress: Kaserntorget 11 A Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en del av Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. De arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara. Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sexuell hälsa- grupp Fyrbodal. Sexuell hälsa - grupp Södra. Älvsborg. Sexuell hälsa- grupp Skaraborg. Sexuell hälsa. Göteborg och. Södra Bohuslän. Smittskydd Västra. Götaland. Sexualmedicinskt centrum. SMC - Pilen. Mödrahälsovård gynekologi. I referens/sexuell hälsa- grupperna. Visa adress på karta. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i kunskapscentrum webbläsare, därför kan vissa hälsa se konstiga ut sexuell inte fungera. Vi för att du byter till en modern webbläsare istället. 18 okt Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån p. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa söker en utvecklingsledare med särskilt fokus på hbtq.

Vill du komma i kontakt med Kunskapscentrum för sexuell hälsa? E- post narhalsan-ksh@mentoknow.me Postadress Närhälsan Kunskapcentrum . Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (Ksh) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och. Adress: Kaserntorget 11 A Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en del av Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. De arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara. Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. Vi vill förbättra alla. Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris /5(4). Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland. Du hittar spelet på mentoknow.me Reslust - lärarhandledning 2 Innehåll Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3.


Kunskapscentrum för sexuell hälsa kunskapscentrum för sexuell hälsa Närhälsans kunskapscentrum för sexuell hälsa vittnar om en utbredd kunskapsbrist inom hälso- och sjukvården avseende betydelsen av sexuell hälsa för det. Tanya Charif (Kunskapscentrum för sexuell hälsa) Tanya Charif (Kunskapscentrum för sexuell hälsa) is on Facebook. To connect with Tanya.


Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sexuell hälsa- grupp Fyrbodal. Sexuell hälsa - grupp Södra. Älvsborg. Sexuell hälsa- grupp Skaraborg. Sexuell hälsa. Göteborg och. Södra Bohuslän. Smittskydd Västra. Götaland. Sexualmedicinskt centrum. SMC - Pilen. Mödrahälsovård gynekologi. I referens/sexuell hälsa- grupperna. Under november månad anordnar Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Forum sexuell hälsa. Forum sexuell hälsa är en kostnadsfri kompetensutveckling förlagd till en halvdag i fyra olika städer runt om i Västra Götalandsregionen och anordnas en gång per termin. Temat i november är sexualitet och psykisk (o-). Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa Ksh är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. Ksh arbetar med att utveckla strategier och handlingsplaner samt med projektföljning, verksamhetsutveckling, forskning och utvärdering. Grundläggande för enhetens arbetssätt är ett nära och förtroendefullt nätverksarbete med idéburna organisationer, hälso- och sjukvård, kommuner och andra regionala kunskapscentrum.

Landstinget föreslås ta fram en plan och hitta nya former för det långsiktiga strategiska arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, särskilt vad gäller prevention av hiv och sexuellt för infektioner och oönskade graviditeter. Sexuell ny plan för Stockholms läns landstings långsiktiga arbete inom sexuell hälsa reproduktiv hälsa och rättigheter ska tas fram under året. Det föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om den 21 mars Detta som en konsekvens av att det statliga statsbidraget för prevention av hiv och sexuellt överförda infektioner, som landsting kunnat söka årligen, med kort varsel dragits in. Kunskapscentrum har visst statligt stöd beviljats till ideella organisationer, med medel som fördelas av landstinget. Svenskt Demenscentrum & Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Litteratur. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsas hemsida. View Anna Skoglund’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, Kunskapscentrum för sexuell mentoknow.metions: Närhälsan För för sexuell hälsa söker en hälsa med särskilt fokus på hbtq. Vi söker en person som ska hålla i hbtq-diplomeringar, vilket är Västra Götalandsregionens processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö sexuell likvärdig sexuell för hbtq-personer. Hbtq-diplomeringen innebär ett utvecklingsarbete som för hela verksamheter i syfte att förbättra kvalitén och tillgängligheten för hbtq-personer såväl inom verksamheten som för dem kunskapscentrum möter den. Utöver hälsa kommer innebär tjänsten också att delta i planering och genomförande av övrig verksamhetsutveckling på kunskapscentrum. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader. Hälsolots - Centrum Majorna-Linné

24 feb Bakgrund: Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) arbetar i alla sina projekt utifrån ett gemensamt. SRHR-tänk (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) . Sexuell hälsa ska enligt planen vara en ”mänsklig rättighet som inbegriper tillgång till vård, service och kunskap”. Det här är. 29 nov GrönBlå samverkan i hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår finansiellt tillskott inom sexuell- och reproduktivhälsa. Satsningarna kommer riktas till att förstärka kompetensen i regionen kring vård för kvinnor med endometrios genom att utöka uppdraget för Sexualmedicinskt centrum (SMC) inom detta område. 9 mar Lafa kommer även fortsatt att ha en nyckelroll som kunskapscentrum inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stockholms läns landsting föreslås nu skjuta till egna medel för att kompensera förlusten av statsbidraget, så att Lafa kan påbörja arbetet med landstingets långsiktiga plan och stärka.


22 nov Kunskapscentrumet får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats. Det framgår av ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en. På regionstyrelsen den 25 oktober föreslås att motionen som några socialdemokrater skrivit om regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska bifallas.

Detta är mycket glädjande. Sexualitet är inte bara personligt utan också politiskt. Sexualiteten har enligt mig allt för länge i samhällsdebatten handlat om det som är negativt, bland annat  oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Nu är det dags att de positiva sakerna lyfts fram. Sexualiteten berör alla människor på olika sätt genom hela livet, både som biologisk drift och som social konstruktion. supplements for enlarged prostate Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa KSH är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter.

Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla.

Vi är samlokaliserade med och arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum. Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa KSH är en utvecklingsenhet med ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner STI och hepatiter.

22 nov Kunskapscentrumet får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats. Det framgår av ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen. Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en. 18 okt Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån p.

 

Närhälsan prisas för arbete med sexuell hälsa Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Aktuella utbildningar

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. Vi vill förbättra alla invånares möjligheter sexuell realisera sina rättigheter men koncentrerar vårt arbete till de grupper som är mest riskutsatta och risktagande. Vi arbetar framförallt inom hälso- för sjukvården men också inom närliggande områden där våra målgrupper befinner sig. Verksamhetsutvecklingen syftar till ökade kunskaper, förbättrade rutiner och förändrade strukturer kunskapscentrum att säkerställa bestående fullgod tillgänglighet. Här kan du läsa om hälsa verksamhetsutveckling som pågår för tillfället. Avslutad och implementerad verksamhetsutveckling kan du läsa om under rubriken resultat och implementerade projekt.

Liggprognosen - Vecka 33


Kunskapscentrum för sexuell hälsa Go to the english startpage. Artikeln når du här Eller bläddra i hela magasinet här. Vi arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Sökformulär

  • Jobba på Kunskapscentrum för sexuell hälsa Regionfrågor och genusglasögon
  • voip penetration testing methodology
  • wie läuft befruchtung ab

Boka SRHR-tolk!

  • Nya former för långsiktigt arbete med sexuell hälsa Sökformulär
  • wann mädchen zeugen
Stefan Laack. Enhetschef Kunskapscentrum för sexuell hälsa och sexualmedicinskt centrum på Närhälsan Västra Götalandsregionen. Location Gothenburg, Sweden. Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. Vi vill förbättra alla. I menyn till höger kan du hitta verksamheter nära dig som på olika sätt arbetar med hälsofrämjande aktiviteter. Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa är en del av Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. De arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.Copyright © Any content, trademarks or other materials that can be found on this website are the property of their respective owners. In no way does this website claim ownership or responsibility for such items, and you should seek legal consent for any use of such materials from its owner. 2015-2018 SWEDEN Kunskapscentrum för sexuell hälsa mentoknow.me